Tilskud til pasning af eget barn

Du kan søge om tilskud til pasning af eget barn i alderen fra 1 år til 3 år.
Ansøg om tilskud - brug NEMID
Her kan du indsende ansøgning om tilskud.

Hvem kan få tilskud?

Du kan modtage tilskud, hvis du;

  • ikke har nogen anden indkomst, mens du får tilskud
  • har boet i Danmark de sidste 7 ud af 8 år. Er du dansk statsborger, EU- eller EØS borger, kan der være undtagelser fra dette krav
  • har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer 
  • har forældremyndighed over barnet
  • har samme bopæl som barnet og opholder dig med barnet i Københavns Kommune
  • passer dit barn i minimum 8 uger og maksimum 1 år

Hvor meget kan du få i tilskud?

Du kan få 6.706 kr. før skat i tilskud om måneden per barn.
Tilskuddet beskattes som A-indkomst, men da det ikke er en lønindkomst, skal du ikke betale ATP eller arbejdsmarkedsbidrag af tilskuddet.

 

Kontakt