Teknik- og Miljøudvalget

Varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på bygge- og ejendomsområdet, teknik- og miljøområdet.