Forretningsorden og foretræde

Som borger har du mulighed for at få foretræde for Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med, at udvalget holder møde.

Formålet med foretræder for udvalget er, at udvalgets medlemmer kan få belyst synspunkter eller få supplerende faktuelle oplysninger i en sag, som er på dagsordenen. Foretrædet skal forholde sig til den konkrete sag og det, som udvalget skal beslutte.

Hvem kan få foretræde

Du kan kun søge foretræde i en sag, der er på udvalgets dagsorden den pågældende dag. Du kan kun få foretræde i den samme sag én gang.

Ved ’samme sag’ forstås en sag, hvor emnet behandles i flere omgange. Eksempelvis behandles en lokalplansag af flere gange: Ved en eventuel startredegørelse, ved forslag, der sendes i høring, og endelig ved vedtagelse efter endt høring.

Sådan foregår et foretræde

Typisk får du op til ti minutter til at fremlægge dine synspunkter inden det egentlige udvalgsmøde går i gang.

Hvis du vil benytte dig af muligheden for foretræde, skal du skrive til Teknik- og Miljøudvalgets sekretariat. Deadline er klokken 11.00 fredagen før udvalgets møde om mandagen og meget gerne i god tid før.

Se kontaktoplysninger til Teknik- og Miljøudvalgets sekretariat nederst her på siden.

Regler for foretræde 

Der er særlige regler om foretræde for ansatte i Københavns Kommune, for selvejende institutioner og for andre institutioner. I særlige tilfælde kan borgmesteren afvise et foretræde. Hvis det sker, får du en skriftlig begrundelse for det.

Hvis du eller din organisation overvejer at søge foretræde, er det en god ide, at I sætter jer ind i de helt præcise regler. Se reglerne i dokumentet herunder.

Forretningsorden

I forretningsordenen kan du finde reglerne for udvalgets arbejde.

Forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget blev vedtaget på udvalgets møde den 10. januar 2022.

Kontakt

Teknik- og Miljøudvalgets sekretariat