Støtte til scenekunst

Her på siden kan du søge om støtte til dine scenekunstprojekter. Ansøgningen til Københavns Scenekunstudvalg foregår digitalt.
Søg støtte til scenekunstprojekter
Log på med NemID

Inden du søger, er det en god ide at læse mere om ansøgningsfrister, hvad udvalget prioriterer, og hvad ansøgningen som minimum skal indeholde.

Da ansøgningerne offentliggøres på kommunens hjemmeside - Dagsordener og referater Københavns scenekunstudvalg – skal I undgå personlige oplysninger som cpr., telefonnr. og bankkonto i jeres bilag.

Tilsagn og afslag på ansøgninger sendes via Digital Post.

Ansøgningsvejledning

Frister

Ansøgningerne skal indsendes senest 3 uger før udvalgets møde og 2 måneder før projektets start (60 dage).

Der vil blive givet administrativt afslag, hvis ansøgningsfristen ikke overholdes.

Bemærk, at ansøgningen skal være modtaget senest tre uger før kommende udvalgsmøde, hvis den skal medtages på det møde. Hvis denne frist ikke overholdes, medtages ansøgningen på det næstkommende møde. Derudover vil Scenekunstudvalget gerne opfordre ansøgere til at søge i god tid, så det er muligt at behandle ansøgningen inden forestillingen premiere.

Betingelser for at opnå støtte

 • Projektet skal foregå i Københavns Kommune
 • Der skal være offentlig adgang

Ansøgningen skal indeholde

 • Uddybende projektbeskrivelse, herunder resume af handlingen i forestillingen
 • CV´er på medvirkende
 • Realistisk budget udfyldt i Scenekunstudvalgets budgetskabelon (skabelonen skal anvendes for at ansøgningen kan komme i betragtning)
 • Evt. anmeldelser af tidligere projekter

Scenekunstudvalget støtter ikke

 • Partipolitiske eller religiøse arrangementer
 • Drifts- og anlægsudgifter, her menes ansøgninger om at få dækket udgifter til den ordinære drift på et teater og udgifter til at etablere og udbygge et teater

Scenekunstudvalget prioriterer

 • Projekter hvor den scenekunstneriske idé er udførligt beskrevet
 • Projekter hvor projektets nødvendighed er tydeligt forklaret
 • Projekter hvor man har gjort sig overvejelser om projektets relevans i forhold til et publikum
 • Projekter med nyskrevet dansk dramatik
 • Projekter båret af unge visionære kræfter fra vækstlaget
 • Projekter båret af professionelle og ambitiøse kræfter
 • Projekter hvor det scenekunstneriske element er det bærende i projektet
 • Projekter der har en realistisk mulighed for at blive gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen/budgettet
 • Projekter med et reelt tilskudsbehov, hvor støtten fra Scenekunstudvalget er nødvendig for at kunne gennemføre projektet
 • Scenekunstudvalget støtter normalt ikke projekter, der har et overvejende kommercielt sigte
 • Scenekunstudvalget støtter normalt ikke egenproduktioner og co-produktioner på de statsstøttede scener
 • Scenekunstudvalget støtter normalt ikke projekter, hvor den overvejende del af de medvirkende er under uddannelse

Inden du søger

 • Du skal søge digitalt via linket her på siden. Hvis du er fritaget fra Digital Post og ikke har NemID, kan du kontakte udvalgets sekretær og få et ansøgningsskema på papir
 • Du skal vedhæfte uddybende projektbeskrivelse, budget og CV´er på medvirkende, hav derfor alle bilag klar, inden ansøgningen udfyldes digitalt
 • Du kan bruge NemID, hvilket gør det muligt at ”gemme” ansøgningen til senere indsendelse

Sådan bevilges og udbetales støtten

Udvalget foretager en vurdering af projektet i forhold til de indkomne ansøgninger og ud fra udvalgets økonomiske råderum.

Hvis udvalget vælger at støtte projektet, gives støtten som udgangspunkt via underskudsgarantier. Bemærk at denne oftest beløber sig til1.000, 2.000 eller 3.000 kroner pr. opførelse, og det samlede beløb ikke kan overstige projektets samlede tilskudsbehov.

Underskudsgarantien udbetales helt eller delvist, når regnskab for projektet er modtaget og godkendt af udvalgets sekretariat.

Udvalget kan i særlige tilfælde vælge - i stedet for underskudsgaranti - at yde et tilskud.

Hvis I får momsudgifter dækket, må momsbeløbet ikke medtages i regnskabet. Det er tilskudsansøgers/-modtagers ansvar at overholde gældende regler fra SKAT eller anden ordning om momsrefusion.

Kontakt

Line Nissen

Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 30 55 86 22