Søg

Legat til skandinavisk samarbejde

Du kan søge et legat til kultur- og samfundsprojekter, der fremmer samarbejdet mellem de skandinaviske nationer (Norge, Danmark og Sverige).

Du kan søge legat til dit kultur- og samfundsprojekt, hvis det vedrører samarbejde mellem Danmark, Sverige og Norge. Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2022. Du kan under afsnittet ’betingelser for at søge’ læse om dit projekt opfylder betingelserne for at søge legatet.

Fra 2023 er der kun en ansøgningsperiode, som er den 1. august til den 30. september.

Formål

Legatet har til formål at fremme samarbejdet mellem de skandinaviske nationer Danmark, Sverige og Norge.

Tidligere uddelinger

I 2022 er der foreløbigt uddelt legatportioner mellem 8000 kr. og 50.000 kr. til projekter.

Eksempler på projekter, der har opnået støtte:

  • Koncertrækker med musik af skandinaviske komponister i Danmark
  • Opsætning af teaterforestilling med afsæt i skandinavisk litteratur
  • Deltagelse ved den svenske scenekunstbiennale for scenekunstaktive unge

Betingelser for at søge

Legatet kan søges ud fra følgende uddybende kriterier:

Fremme af formidling og kultursamarbejde mellem de skandinaviske nationer, eksempelvis via scenekunst, musik, visuel kunst, design, mad eller tværgående kunstneriske projekter  

Samfunds- og kulturprojekter, hvis formål er at formidle og udvikle de skandinaviske landes kulturliv og øge kendskabet til landenes fælles historie – både i de skandinaviske lande og i resten af verden.

Ansøgningen skal indeholde

Du skal vedhæfte følgende bilag til din ansøgning:

  • Specificeret budget indeholdende udgiften til løn og materialer
  • Projektbeskrivelse
  • Oplysning om, hvilket af legatets to kriterier, der søges støtte fra
  • En finansieringsplan
  • Oplysning om der er søgt og opnået støtte fra anden side og i bekræftende fald, hvor meget

Sådan søger du

Du skal indsende din ansøgning ved brug af kontaktknappen længere nede på siden.

Sådan bevilges og udbetales legatet

Alle ansøgere får svar fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i midten af november måned via DigitalPost (e-boks) eller pr. almindelig post, hvis du er undtaget for digital post.

Fundats

Legatet hedder Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. B, og af fundatsen fremgår:

"Fremme samarbejdet mellem de skandinaviske nationer."

Kontakt

Fagudvalg og Legater

Rådhuspladsen 1

1550 København V