Støtte til scenekunst

Her på siden kan du søge om støtte til dine scenekunstprojekter. Ansøgningen til Københavns Scenekunstudvalg foregår digitalt.

Søg støtte til scenekunstprojekter

Inden du søger, er det en god ide at læse mere om ansøgningsfrister, hvad udvalget prioriterer, og hvad ansøgningen som minimum skal indeholde.

Da ansøgningerne offentliggøres på kommunens hjemmeside i forbindelse med dagsordener og referater for Københavns Scenekunstudvalg, skal I undgå personlige oplysninger som CPR-nummer, telefonnummer og bankkonto i jeres bilag.

Tilsagn og afslag på ansøgninger sendes via Digital Post.

Frister

Ansøgningerne skal indsendes senest 3 uger før udvalgets møde og 2 måneder før projektets startdato (60 dage).

Der vil blive givet administrativt afslag, hvis ansøgningsfristen ikke overholdes.

Bemærk, at ansøgningen skal være modtaget senest tre uger før kommende udvalgsmøde, hvis den skal medtages på det møde. Hvis denne frist ikke overholdes, medtages ansøgningen på det næstkommende møde. Derudover vil Scenekunstudvalget gerne opfordre ansøgere til at søge i god tid, så det er muligt at behandle ansøgningen inden forestillingen premiere.

Betingelser for at opnå støtte

 • At arrangementet finder sted i Københavns Kommune
 • At der skal være offentlig adgang
 • At der ansøges min. 2 måneder før arrangementet påbegyndes
 • At projekterne er båret af professionelle kræfter
 • At det scenekunstneriske eller performative element er det bærende i projektet

Ansøgningen skal indeholde

 • Uddybende projektbeskrivelse, herunder resumé af handlingen i forestillingen
 • CV´er på medvirkende (præsenteres på enten dansk eller engelsk)
 • Realistisk budget udfyldt i Scenekunstudvalgets budgetskabelon (skabelonen skal anvendes for at ansøgningen kan komme i betragtning) 
 • Evt. anmeldelser af tidligere projekter
 • Vær opmærksom på, at der som udgangspunkt kan søges til forestillinger i samme år, som der søges i. Som undtagelse kan der til udvalgets 3. og 4. møde søges til forestillinger i det kommende år. 

Scenekunstudvalget støtter ikke

 • Partipolitiske eller religiøse arrangementer
 • Drifts- og anlægsudgifter (her menes ansøgninger om at få dækket udgifter til den ordinære drift på et teater og udgifter til at etablere og udbygge et teater)

Scenekunstudvalget prioriterer

 • Projekter hvor den scenekunstneriske idé er udførligt beskrevet
 • Projekter hvor projektets relevans er tydeligt forklaret
 • Projekter hvor man har gjort sig overvejelser om projektets relevans i forhold til et publikum
 • Scenekunstudvalget prioriterer projekter, hvor ansøger har reflekteret over ligestilling og mangfoldighed i forhold til at tiltrække, engagere og aktivere publikum, jf. Københavns Kommunes arbejde med mangfoldighed, ligestilling og inklusion
 • Scenekunstudvalget prioriterer at støtte en bred spredning på tværs af scenekunstneriske genrer
 • Projekter der har en realistisk mulighed for at blive gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen/budgettet
 • Projekter, der kan gennemføres på overenskomstlignende vilkår
 • Projekter med et reelt tilskudsbehov, hvor støtten fra Scenekunstudvalget er nødvendigt for at kunne gennemføre projektet
 • Scenekunstudvalget støtter normalt ikke projekter, der har et overvejende kommercielt sigte
 • Scenekunstudvalget støtter normalt ikke egenproduktioner og co-produktioner på de statsstøttede scener
 • Scenekunstudvalget støtter normalt ikke projekter, hvor den overvejende del af de medvirkende er under uddannelse

Inden du søger

 • Du skal søge digitalt via linket her på siden. Hvis du er fritaget fra Digital Post og ikke har MitID, kan du kontakte udvalgets sekretær og få et ansøgningsskema på papir
 • Du skal vedhæfte uddybende projektbeskrivelse, budget og CV´er på medvirkende, hav derfor alle bilag klar, inden ansøgningen udfyldes digitalt
 • Du kan bruge MitID, hvilket gør det muligt at ”gemme” ansøgningen til senere indsendelse

Sådan bevilges og udbetales støtten

Udvalget foretager en vurdering af projektet i forhold til de indkomne ansøgninger og ud fra udvalgets økonomiske råderum.

Hvis udvalget vælger at støtte projektet, gives støtten som udgangspunkt via underskudsgarantier. Bemærk at denne oftest beløber sig til 1.000, 2.000 eller 3.000 kroner pr. opførelse, og det samlede beløb ikke kan overstige projektets samlede tilskudsbehov.

Underskudsgarantien udbetales helt eller delvist, når afrapportering for projektet er modtaget og godkendt af udvalgets sekretariat.

Udvalget kan i særlige tilfælde vælge - i stedet for underskudsgaranti - at yde et tilskud.

Hvis I får momsudgifter dækket, må momsbeløbet ikke medtages i regnskabet. Det er tilskudsansøgers/-modtagers ansvar at overholde gældende regler fra SKAT eller anden ordning om momsrefusion.

En underskudsgaranti eller tilskud kan ikke tages med, hvis forestillingerne flyttes til et nyt år.

Søg et legat til skandinavisk samarbejde om kultur- og samfundsprojekter

Hvis dit projekt er en del af et samarbejde mellem Norge, Danmark og Sverige har du mulighed for at søge et legat.

Projektet skal leve op til et af de følgende kriterier:

 • Fremme af formidling og kultursamarbejde mellem de skandinaviske nationer, eksempelvis via scenekunst, musik, visuel kunst, design, mad eller tværgående kunstneriske projekter  
 • Samfunds- og kulturprojekter, hvis formål er at formidle og udvikle de skandinaviske landes kulturliv og øge kendskabet til landenes fælles historie – både i de skandinaviske lande og i resten af verden.

Via linket kan du læse mere om betingelser og frist for ansøgning.

Kontakt

Line Sofie Gluud

Line Sofie Gluud

Fagudvalg og Legater

Sekretariat for Kunst og Historie