Søg støtte til musikkulturelle aktiviteter på Bellahøj Friluftsscene

Her kan du søge om støtte til musikkulturelle aktiviteter på Bellahøj Friluftsscene. Ansøgning til puljen foregår digitalt.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 13. august 2020 at afsætte 100.000 kr. i 2021 til musikkulturelle aktiviteter på Bellahøj Friluftsscene. Midlerne skal varetages af Musikudvalget der løbende tager stillinger til indkomne ansøgninger.

Inden du søger, er det en god ide at læse nedenfor om ansøgningsfrister, hvad der lægges vægt på i en ansøgning, og hvad ansøgningen som minimum skal indeholde.

Budgetskabelonen som findes nederst på siden er obligatorisk og skal vedlægges ansøgningen.

Da ansøgningerne offentliggøres på kommunens hjemmeside - Dagsordener og referater Københavns musikudvalg – skal du undgå personlige oplysninger som cpr., telefonnummer og bankkonto i ansøgning og bilag.

Betingelser for at opnå støtte:

 • Der skal være offentlig adgang 
 • Der skal være gratis adgang 
 • Der skal ansøges Musikudvalget senest 60 dage før projektets start
 • Arrangementet foregår på Bellahøj Friluftsscene
 • Ansøger indgår selv nødvendige aftaler med Teknik- og Miljøforvaltningen om brug af scenen. Læs mere på Teknik- og Miljøforvaltningens hjemmeside her.

Musikudvalget ligger vægt på:

 • Musik af høj kvalitet
 • Minimumstarif for musikere skal som udgangspunkt overholdes
 • Professionel planlægning og afvikling
 • Musik for børn
 • Musikarrangementer, der er med til at fremme vækstlaget
 • Tydelig strategi om, hvordan der tiltrækkes publikummer til scenen
 • Musikarrangementer, hvor målgruppen tydeligt er beskrevet
 • Musikarrangementer med en klart beskrevet PR-strategi

Musikudvalget støtter ikke:

 • Uddannelsesformål, studieophold og udlandsrejser
 • Musikindspilninger og musikvideoer
 • Koncerter med partipolitisk indhold, eller koncerter knyttet til religiøse handlinger
 • Musikarrangementer, der i forvejen modtager tilskud til musikdrift fra Kultur- og Fritidsudvalget
 • Awardshows og prisuddelinger
 • Velgørenhedskoncerter

Ansøgningen skal indeholde:

 • Uddybende projektbeskrivelse
 • Realistisk budget udfyldt i Københavns Musikudvalgs budgetskabelon (skabelonen skal anvendes for at ansøgningen kan komme i betragtning) 
 • CV´er på medvirkende
 • Evt. anmeldelser fra tidligere projekter

Inden du søger:

 • Du skal søge digitalt via linket her på siden. Hvis du er fritaget fra Digital Post og ikke har NemID, kan du kontakte udvalgets sekretær og få et ansøgningsskema på papir
 • Du skal som minimum vedhæfte uddybende projektbeskrivelse, realistisk budget og CV´er på medvirkende. Hav derfor alle bilag klar, inden ansøgningen udfyldes digitalt
 • Du skal bruge NemID for at kunne søge

Ansøgningsfrist:

 • Ansøgningerne skal indsendes senest 3 uger før udvalgets møde og 2 måneder før projektets start (60 dage).
 • Der vil blive givet administrativt afslag, hvis ansøgningsfristen ikke overholdes.
 • Bemærk, at ansøgningen skal være modtaget senest tre uger før kommende udvalgsmøde, hvis den skal medtages på det møde. Hvis denne frist ikke overholdes, medtages ansøgningen på det næstkommende møde. Derudover vil Musikudvalget gerne opfordre ansøgere til at søge i god tid, så det er muligt at behandle ansøgningen inden projektet starter.
 • Ansøgningsfrister for de kommende udvalgsmøder kan I læse på Musikudvalgets mødeplan.

Sådan bevilges og udbetales støtten

 • Udvalget foretager en vurdering af projektet i forhold til de indkomne ansøgninger og ud fra udvalgets økonomiske råderum.
 • Hvis udvalget vælger at støtte projektet, gives støtten som udgangspunkt via underskudsgarantier. 
 • Underskudsgarantien udbetales helt eller delvist, når regnskab for projektet er modtaget og godkendt af udvalgets sekretariat.
 • Udvalget kan i særlige tilfælde vælge at yde et tilskud, i stedet for underskudsgaranti.
 • Hvis du/I får momsudgifter dækket, må momsbeløbet ikke medtages i regnskabet. Det er tilskudsansøgers/-modtagers ansvar at overholde gældende regler fra SKAT eller anden ordning om momsrefusion.

Kontakt

Bettina Skaaning

Specialist
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 20 53 82 37