Søg støtte til koncerter

Her på siden kan du søge om støtte til dine musikprojekter. Ansøgningen til Københavns Musikudvalg foregår digitalt.

Inden du søger, er det en god ide at læse mere om ansøgningsfrister, hvad der lægges vægt på i en ansøgning, og hvad ansøgningen som minimum skal indeholde.

Budgetskabelonen som findes nederst på siden, er obligatorisk og skal vedlægges ansøgningen.

Om ophavsret i ansøgninger

Din ansøgning bliver offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside kk.dk sammen med dagsordenen.  Derfor skal du sikre, at eventuelle ophavsretlige spørgsmål og lignende er afklarede, når ansøgningen bliver offentlig tilgængelig. Det kan f.eks. være brug af billeder, tegninger og fotos i ansøgningen, som du ikke har rettigheder til at vise eller ikke har betalt for.
Du vil blive afkrævet erstatningsbeløbet, hvis kommunen bliver erstatningsansvarlig for en ophavsretskrænkelse, når din ansøgning offentliggøres på vores hjemmeside.

Om dine fortrolige og følsomme personoplysninger

Din ansøgning må ikke indeholde fortrolige og personfølsomme oplysninger, så som personnummer, helbredsoplysninger, politisk/religiøst tilhørsforhold eller lignende.

Hvis det er vigtigt for forståelsen af din ansøgning, at du medtager fortrolige eller følsomme personoplysninger, er det vigtigt du gør opmærksom på det i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen, så din ansøgning kan blive håndteret korrekt.

Når forvaltningen behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Det drejer sig blandt andet om retten til indsigt, retten til berigtigelse og retten til sletning. Lige herunder kan du læse mere om, hvordan Københavns Kommune behandler dine persondata og dine rettigheder i den forbindelse.

Kontakt

Bettina Skaaning

Specialist
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 20 53 82 37