Du er her

Handicap

Kommunen kan hjælpe dig, hvis du eller dit barn lever med en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Borgercenter Handicaps hjemmeside er den samlede indgang til alle informationer for borgere med handicap eller funktionsnedsættelse. Her kan du bl.a. læse om:         

  • Dine muligheder for hjælp og støtte i hverdagen
  • Hvordan du søger om hjælpemidler
  • Økonomisk støtte og kompensation
  • Visitation til dagtilbud og botilbud 
  • Ledsagelse, bostøtte og aflastning
  • Uddannelse og beskæftigelse på særlige vilkår
  • Tilbud i Familiehuset
  • Aktuelt nyhedstof på handicapområdet  

Er du folkepensionist, skal du som udgangspunkt henvende dig til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.