Handicap

Kommunen kan hjælpe dig, hvis du eller dit barn lever med en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Borgercenter Handicaps hjemmeside er den samlede indgang til alle informationer for borgere med handicap eller funktionsnedsættelse. Her kan du læse om dine muligheder for hjælp og støtte i hverdagen. Fx: 

Er du folkepensionist, skal du som udgangspunkt henvende dig til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Kontakt