Post til døren

Har du et fysisk eller psykisk handicap, der gør, at du ikke selv kan hente din post, kan du søge kommunen om at få leveret din post til hoveddøren.

Det er en forudsætning for at få leveret post til døren, at der er brevindkast i din indgangsdøren eller brevkasse ved denne. Du har ikke krav på at få uadresseret post fx reklamer leveret til døren.

Hvis dit handicap er midlertidigt, kan du få Post til døren i 6 måneder. Ordningen kan fornys efter ny ansøgning fra dig. 

Post til døren er en personlig ret og dermed uafhængig af om der er andre i din husstand.

Post til døren gives kun på din folkeregisteradresse.

Søg om post til døren

Er du under 65 år, skal du kontakte Borgercenter Handicap.

Er du 65 år eller ældre, skal du kontakte Visitation for Sundhed og Omsorg

Kontakt