Miljøkrav til bygningsfornyelse

Renoveringsprojekter under bygningsfornyelse, der opnår støtte fra Københavns Kommune, er underlagt særlige miljøkrav.

Københavns Kommune støtter private bygningsrenoveringer via forskellige puljer.

Projekter der opnår støtte, skal opfylde miljøkrav, der fremgår af kommunens kravdokumenter. Dokumentation for opfyldelsen af kravene skal afleveres til kommunens projektleder i forbindelse med udførelse og afslutning af projektet.

Enkelte renoveringsprojekter kan være så omfattende, at de skal opfylde krav om certificering efter DGNB, Svanemærket eller tilsvarende.

Det kan gælde for renoveringer, der har en entreprisesum på over 20 mio. kr. såfremt projekternes omfang kan defineres ud fra følgende kriterier:

  • Minimum 50 % af klimaskærmens areal samt én væsentlig eller komplet ændring af et teknisk anlæg, som f.eks. ventilation, køl, varme eller el.

Eller:

  • Minimum 25 % af klimaskærmens areal samt to væsentlige eller komplette ændringer af tekniske anlæg, som f.eks. ventilation, køl, varme eller el.           

I disse tilfælde vil jeres sagsbehandler hos Bygningsfornyelsen informere jer om det.

Kravene er gældende for projekter, der har fået tilsagn i 2022 eller senere.

Projekter som har fået tilsagn inden ovenstående tidspunkt, kan vælge frivilligt at arbejde efter Københavns Kommunes miljøkrav MBA2021. Alternativt skal projekterne opfylde de tidligere krav i Miljø i Byggeri og Anlæg (MBA16).

Kontakt

Klima og Byudvikling

Njalsgade 13

2300 København S