Miljøkrav til byggeri af almene boliger

Nybyggeri og renovering af almene boliger i Københavns Kommune er underlagt særlige miljøkrav.

Kravene afhænger af projekternes størrelse og for renoveringer også af projektets omfang.

Dokumentation for opfyldelse af kravene skal afleveres til den kommunale projektleder ved prækvalifikation, skema A, B og C ansøgninger. Du finder kravdokumenter og skema til dokumentation nederst på siden.

Hvis entreprisesum overstiger 20 mio. kr.

Alment nybyggeri og renoveringer, med støtte fra Landsbyggefonden, med entreprisesum over 20 mio. kr. skal certificeres til DGNB-sølv, Svanemærkes eller tilsvarende.

For nybyggerier er kravet om certificering gældende for projekter, som er prækvalificeret fra sommer 2020 og fremefter. For omfattende renoveringer er kravet gældende for projekter, der har fået tilsagn i 2021 eller senere.

Projekter som har fået tilsagn inden ovenstående tidspunkter, kan vælge frivilligt at arbejde efter DGNB eller Svanen. Alternativt skal projekterne opfylde de tidligere krav i Miljø i Byggeri og Anlæg (MBA16).

Særligt vedrørende renoveringer 

Enhver renovering med støtte fra Landsbyggefonden skal vurderes fra projekt til projekt, i forhold til relevans og mulighed for certificering. Et projekt kan certificeres, hvis renoveringen defineres som en omfattende renovering. Dette indbefatter som udgangspunkt modernisering af:

  • mindst 50 % af klimaskærm (tag, facade, vinduer og døre) + mindst en væsentlig/komplet teknisk ændring (ventilation, køl, varme eller el), eller
  • mindst 25 % af klimaskærm (tag, facade, vinduer og døre) + mindst to væsentlige/komplette tekniske ændringer (ventilation, køl, varme eller el).

Der skal foretages en vurdering fra sag til sag sammen med Københavns Kommune og Rådet for Bæredygtigt Byggeri. 

Hvis entreprisesum er under 20 mio. kr. og ikke-omfattende renoveringer over 20 mio. kr.

Almene byggerier med entreprisesum under 20 mio. kr. og ikke omfattende renoveringer med entreprisesum over 20 mio. kr. skal følge Københavns Kommunes Miljøkrav til Almene boliger (MBA2021).

For nybyggerier er kravene gældende for projekter, som er prækvalificeret fra oktober 2021 og fremefter. For renoveringer er kravene gældende for projekter, der har opnået skema A fra oktober 2021 og fremefter.

Kontakt

Klima og Byudvikling

Njalsgade 13

2300 København S