Priser for kommunens affaldsindsamling fra erhverv

Se oversigt over priserne for kommunens affaldsindsamling af genanvendeligt affald og restaffald fra virksomheder, der kan bruge beboernes affaldsbeholdere.

Priser for genanvendeligt affald

Her er priserne for genanvendeligt affald, når virksomheden tilmelder sig kommunens affaldsindsamling.

Ordning for genanvendeligt affald Pris pr. måned i 2023
(ekskl. moms)
Pris pr. måned i 2024
(ekskl. moms)
Genanvendeligt affald: madaffald, papir, pap, glas, plast, metal, mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstilaffald. 118 kr. 159 kr.

Sådan læser du tabellen for genanvendeligt affald

Prisen for genanvendeligt affald er en fast månedlig pris. Den pris skal I betale for alle ni affaldstyper, uanset om I bruger dem alle.

Priser for restaffald

Her er priserne for restaffald, når virksomheden tilmelder sig kommunens affaldsindsamling.

Ordning for restaffald Pris pr. måned i 2023
(ekskl. moms)
Pris pr. måned i 2024
(ekskl. moms)
Restaffald i beholder pr. erhvervsandel 40,80 kr. 43,20 kr.
Restaffald i container pr. erhvervsandel 19,20 kr. 22,20 kr.
Restaffald i mobilsug pr. erhvervsandel 33,60 kr. 34,20 kr.

Sådan læser du tabellen om restaffald

Tabellen viser, hvad prisen er pr. erhvervsandel. Hvis I er tildelt flere erhvervsandele, skal I gange prisen op med det antal. En erhvervsandel er 60 liter restaffald om ugen, som svarer til en stor sæk med knude på.

Prisen afhænger også af, om det er en beholder, en container eller et mobilsug, der er opstillet i gården til restaffald.

En beholder er en 2- eller 4-hjulet beholder af plastik. En container er lavet af stål. Et mobilsug er en underjordisk container, der bliver tømt af en sugeskraldebil.

Sådan vurderer vi virksomhedens erhvervsandele

Prisen for restaffald afhænger af, hvor mange liter restaffald jeres virksomhed producerer om ugen. Det vurderer vi i erhvervsandele – en erhvervsandel svarer til en sæk om ugen. Hvis I mener, at vurderingen er forkert, er I velkomne til at kontakte os.

I modtager en faktura hvert kvartal

I modtager en faktura hvert kvartal for de antal måneder, I har været tilmeldt. I modtager fakturaen i virksomhedens digitale postkasse.

Priserne er vedtaget af Borgerrepræsentationen

Priserne er beregnet som markedspriser. Markedspriserne bliver godkendt for et kalenderår ad gangen af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.

Kontakt

Erhvervsaffald

Njalsgade 13

2300 København S