Søg

Søg tilladelse til containere, kraner, stilladser, skurvogne m.m.

Søg tilladelse til at opstille container, stillads, skurvogn, kran og andet på fortov og kørebane

Husk 6 ting, inden I søger

 1. Tjek, at I overholder kommunens betingelser
  Hent Københavns Kommunes betingelser (pdf)

 2. Tjek, at I overholder gældende love og regler i øvrigt

 3. Tjek, at jeres materiel ikke vil stå i vejen for andre aktiviteter på stedet
  Tast adressen på Koordineringskort PRO

 4. Lav en afspærringsplan, eller brug en af vores standarder
  Hent Københavns Kommunes standard afspærringsplaner (pdf)

 5. Hav jeres NemID medarbejdersignatur klar, når I søger

 6. I får svar på ansøgningen inden for 5 arbejdsdage, hvis den opfylder kravene

Stilladser, containere, skurvogne

Takster 2022

Der opkræves ikke på nuværende tidspunkt takster for opsætning af materiel på offentlige veje og private fællesveje.

Pr. 1. januar 2023 bliver der indført en takst for opstilling af materiel på offentlig vej.

Takster 2023

Teknik- og Miljøudvalget samt Borgerrepræsentationen har vedtaget at indføre en takst for midlertidig råden over offentligt vejareal i Københavns Kommune fra og med 1. januar 2023.

Taksten bliver kun opkrævet for opstilling af materiel på offentlig vej.

Taksten er fastsat til kr. 0,46 pr. m2 pr. dag. Taksten gælder for alle kategorier af midlertidig råden over offentligt vejareal, dvs. containere, byggepladser, materiel, stilladser mv.

Betalingen udregnes for det område som afspærres/benyttes.

Læs mere om indførsel af takst for opstilling af materiel i Københavns Kommune fra 1. januar 2023.

Afspærringsplaner

Husk at sende en afspærringsplan sammen med jeres ansøgning.

Brug en færdigudviklet afspærringsplan eller lav jeres egen

I kan bruge en af vores færdigudviklede og godkendte afspærringsplaner, hvis de passer til de faktiske forhold dér, hvor I opsætter jeres materiel.

Download de færdigudviklede afspærringsplaner

Hvis ingen af planerne svarer til forholdene på stedet, skal I udarbejde en konkret afmærkningsplan for opgaven.

Kontakt

Vejtilsyn

Islands Brygge 37

2300