Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Demens

Har du demens eller symptomer på demens, har Københavns Kommune en række tilbud til dig og dine pårørende. Læs mere om tilbuddene her på siden.

Center for Demens

Center for Demens tilbyder forskellige former for træning og rådgivning for borgere med demens i den tidlige fase. I Center for Demens kan du blandt andet få:

  • Et forløb med træning og rådgivning til dig, som er i den tidlige fase af en demenssygdom
  • Åben rådgivning til alle borgere og pårørende, som har spørgsmål om demens. Du skal ikke visiteres for at bruge tilbuddet
  • Inspiration til at indrette eget hjem mere demensvenligt
  • Aftenhøjskole for borgere med demens og deres pårørende
  • Pårørendegrupper, højskoleophold og netværk.

Praktiske oplysninger om tilbud i Center for Demens

Sted

Center for Demens - Kbh.

Tilbuddene kan også foregå lokalt eller hjemme hos dig.

Demensforløbskoordinator 

Vi tilbyder at koordinere dit forløb, så du kan opleve mere helhed og sammenhæng i hverdagen. Forløbskoordinatoren kan hjælpe dig og dine pårørende med at:

  • få overblik over dine aftaler  med hospital, egen læge og kommunen
  • sikre, at du får den rette støtte og hjælp i forhold til din demenssygdom
  • informere om både kommunale og frivillige tilbud til dig og dine pårørende
  • vejlede dig om muligheder for at leve dit liv med demenssygdommen.

Kontakt en demensfaglig rådgiver (demens.kk.dk)

Aktivitetstilbud til borgere med demens

På et aktivitetstilbud til borgere med demens har medarbejderne særlige kompetencer i forhold til demens, så de kan tilrettelægge målrettede aktiviteter sammen med dig og sikre den rette støtte og omsorg. Et af kommunens aktivitetstilbud er særligt målrettet yngre borgere med demens.

Praktiske oplysninger om aktivitetstilbud

Pris (2022)

Kontingent 120 kr. pr. måned.
Kørsel 188 kr. pr. måned.
Derudover betaler du for mad.

Sted

De kommunale aktivitetstilbud herunder aktivitets- og demenscentre.

Transport

Du kan blive tilbudt kørsel, hvis du ikke selv kan transportere dig.
Tal med aktivitets- og demenscenteret om det.

Midlertidige ophold for borgere med demens

Hvis du har en demenssygdom, og din ægtefælle eller anden nær pårørende fx skal ud at rejse, kan du søge om et midlertidigt ophold på et demenscenter.

Du kan også komme på et vurderingsophold på et demenscenter, hvis der er behov for en nærmere afklaring af, hvilken plejeboligform der bedst passer til dit behov.

Praktiske oplysninger om midlertidige ophold

Pris (2022)

Egenbetaling er på 136 kr. pr. døgn. Det dækker mad og vask af linned.

Sted

De midlertidige pladser til borgere med demens er samlet på to af kommunens demenscentre:

Demenscentre – plejeboliger målrettet borgere med demens

På demenscentre er boligerne samlet i mindre grupper i et overskueligt miljø. Medarbejderne har særlige kompetencer i forhold til demens, og medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af blandt andet sundhedsfagligt personale, pædagoger og terapeuter.

Det er ikke alle med demens, som har behov for at bo på et demens-
center. Det afhænger af dit behov for støtte, pleje og omsorg.

Særlig demensbolig

Der findes også særlige demensboliger målrettet alkoholrelateret demens, frontotemporal demens, Huntingtons Chorea og yngre borgere med demens.

Fælles for botilbuddene er, at de er samlet i mindre grupper i et overskueligt miljø, og medarbejderne har særlige kompetencer ift. demens.

Praktiske oplysninger om demenscentre og særlige demensboliger

Pris (2022)

Du skal betale husleje. Huslejen afhænger af, hvor du tilbydes bolig.

Sted

Du kan finde en liste over demenscentre og særlige demensboliger på linket herunder. 

Handicapkørsel

Hvis du har en demenssygdom og ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan du søge om bevilling af handicapkørsel (flextrafik). Læs mere om handicapkørsel.

Kontakt