Demens

Har du demens eller symptomer på demens, har Københavns Kommune en række tilbud til dig og dine pårørende. Få et overblik på denne side.

Københavns Kommune har flere tilbud til dig, der har en demenssygdom eller symptomer på demens.

Vi har blandt andet råd og vejledning til at leve med en demenssygdom, pårørendegrupper, netværk, aflastningstilbud, aktivitetstilbud og boliger.

Nogle tilbud foregår i Center for Demens, mens andre tilbud foregår andre steder i kommunen.

  Tilbud i Center for Demens

  Center for Demens har en række tilbud til dig med demens og dine pårørende.

  Du kan blandt andet få støtte til demensudredning, træning og forskellige typer rådgivning.

  Demenskoordinator

  Når du får en demensdiagnose, henviser hukommelsesklinikken på hospitalet dig til den kommunale visitation, som tilbyder dig en demenskoordinator.

  En demenskoordinator er din faste kontaktperson i kommunen og kan hjælpe dig med at:

  • Få overblik over tilbud om støtte og rådgivning til både dig og dine pårørende
  • Finde tilbud på demensområdet i København, som passer til dig og din hverdag
  • Koordinere dit forløb sammen med dig og eventuelt dine pårørende.

  Koordinatoren kontakter dig for en indledende samtale, der efterfølges af faste halvårlige samtaler.

  Handikapkørsel (Flextrafik)

  Hvis du har en demenssygdom og ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan du søge om bevilling af handicapkørsel.

  Ordningen giver dig ret til 104 ture årligt og kan anvendes til både fritids- og sociale aktiviteter samt kørsel til og fra behandlingstilbud.

  Kontakt