Dagsordener og referater

Her finder du mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene.

Hvad dækker udvalgstyperne over?

X

Politiske udvalg dækker over Borgerrepræsentationen samt de syv stående politiske udvalg.

Lokaludvalg dækker over Københavns Kommunes tolv lokaltudvalg.

Særlige udvalg dækker over aktive fagudvalg, der er nedsat for at varetage specifikke opgaver eller belyse et særligt vigtigt emne.

Nedlagte udvalg dækker over alle de udvalg, som ikke længere er aktive.

Format: 26.09.2020
Format: 26.09.2020
Dato Udvalgstype Udvalg Document type
26. aug. 2020
Lokaludvalg
Vesterbro Lokaludvalgs mødemateriale
26. aug. 2020
Politisk udvalg
Socialudvalgets mødemateriale
25. aug. 2020
Lokaludvalg
Amager Vest Lokaludvalgs mødemateriale
25. aug. 2020
Politisk udvalg
Økonomiudvalgets mødemateriale
25. aug. 2020
Politisk udvalg
Kultur- og Fritidsudvalgets mødemateriale
24. aug. 2020
Politisk udvalg
Beskæftigelses- og Integrationsud-valgets mødemateriale
24. aug. 2020
Politisk udvalg
Teknik- og Miljøudvalgets mødemateriale
20. aug. 2020
Lokaludvalg
Vanløse Lokaludvalgs mødemateriale
20. aug. 2020
Lokaludvalg
Brønshøj-Husum Lokaludvalgs mødemateriale
20. aug. 2020
Politisk udvalg
Borgerrepræsentationens mødemateriale

Sider