Dagsordener og referater

Her finder du mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene.

Hvad dækker udvalgstyperne over?

X

Politiske udvalg dækker over Borgerrepræsentationen samt de syv stående politiske udvalg.

Lokaludvalg dækker over Københavns Kommunes tolv lokaltudvalg.

Særlige udvalg dækker over aktive fagudvalg, der er nedsat for at varetage specifikke opgaver eller belyse et særligt vigtigt emne.

Nedlagte udvalg dækker over alle de udvalg, som ikke længere er aktive.

Format: 25/02/2021
Format: 25/02/2021
Dato Udvalgstype Udvalg Document type
27. jan. 2021
Lokaludvalg
Nørrebro lokaludvalgs mødemateriale
27. jan. 2021
Særlige udvalg
Revisionsudvalgets mødemateriale
26. jan. 2021
Lokaludvalg
Amager Vest Lokaludvalgs mødemateriale
26. jan. 2021
Politisk udvalg
Økonomiudvalgets mødemateriale
25. jan. 2021
Politisk udvalg
Beskæftigelses- og Integrationsud-valgets mødemateriale
25. jan. 2021
Politisk udvalg
Teknik- og Miljøudvalgets mødemateriale
22. jan. 2021
Særlige udvalg
Gruppeformandskredsen
21. jan. 2021
Politisk udvalg
Borgerrepræsentationens mødemateriale
21. jan. 2021
Politisk udvalg
Sundheds- og Omsorgsudvalgets mødemateriale
20. jan. 2021
Lokaludvalg
Østerbro Lokaludvalgs mødemateriale

Sider