Dagsordener og referater

Her finder du mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene.

Hvad dækker udvalgstyperne over?

X

Politiske udvalg dækker over Borgerrepræsentationen samt de syv stående politiske udvalg.

Lokaludvalg dækker over Københavns Kommunes tolv lokaltudvalg.

Særlige udvalg dækker over aktive fagudvalg, der er nedsat for at varetage specifikke opgaver eller belyse et særligt vigtigt emne.

Nedlagte udvalg dækker over alle de udvalg, som ikke længere er aktive.

Format: 26/10/2021
Format: 26/10/2021
Dato Udvalgstype Udvalg Document type
23. sep. 2021
Politisk udvalg
Sundheds- og Omsorgsudvalgets mødemateriale
23. sep. 2021
Politisk udvalg
Sundheds- og Omsorgsudvalgets mødemateriale
22. sep. 2021
Politisk udvalg
Socialudvalgets mødemateriale
22. sep. 2021
Politisk udvalg
Børne- og Ungdomsudvalgets mødemateriale
21. sep. 2021
Lokaludvalg
Amager Vest Lokaludvalgs mødemateriale
21. sep. 2021
Lokaludvalg
Nørrebro lokaludvalgs mødemateriale
20. sep. 2021
Politisk udvalg
Sundheds- og Omsorgsudvalgets mødemateriale
20. sep. 2021
Politisk udvalg
Beskæftigelses- og Integrationsud-valgets mødemateriale
20. sep. 2021
Politisk udvalg
Teknik- og Miljøudvalgets mødemateriale
16. sep. 2021
Lokaludvalg
Vanløse Lokaludvalgs mødemateriale

Sider