Mødedato: 20.09.2023, kl. 18:00
Mødested: Lyrskovsgade 4, 3. sal lokale Dan 1758 København V

Referat for Vesterbro Lokaludvalg møde d. 20.09.2023, 18:00