Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Høring om ansøgning fra Luma Landmarks A/S om opsætning af en lysreklame for virksomheden, Coca-Cola, på ejendommen Enghave Plads 2s tag

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter sagen og bemyndiger TMU til, at samle op på drøftelsen og herefter udarbejde og indsende et høringssvar, som også kan sendes som svar til de tre borgere, der har henvendt sig til Lokaludvalget om sagen.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har modtaget naboorientering/høring efter planloven om ansøgning fra Luma Landmarks A/S om opsætning af skiltning på Enghave Plads 2. Ansøgningen drejer sig om opsætning af en lysreklame for virksomheden,
Coca-Cola, på ejendommens tag.

Frist for svar er d. 4. maj 2023

Vesterbro Lokaludvalg har fået tre borgerhenvendelser om sagen, og 172 kommentarer om sagen på Lokaludvalgets Facebookopslag

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg drøfter sagen og bemyndiger TMU til, at samle op på drøftelsen og herefter udarbejde og indsende et høringssvar, som også kan sendes som svar til de tre borgere, der har henvendt sig til Lokaludvalget om sagen.

Økonomi

-

Videre proces

Sekretariatet sender svaret til forvaltningen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at Lokaludvalget er imod opsættelsen af skiltet, og det vil arbejde for en ændret politik, således at der ikke i fremtiden kan opsættes lysreklamer på Enghave Plads.
Til top