Mødedato: 17.11.2022, kl. 18:30
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

Tillægsdagsorden for Vanløse Lokaludvalg møde d. 17.11.2022, 18:30