Mødedato: 20.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kino

Meddelelser

Meddelelser er til orientering. 

Interessentmøde om Kulturhus- og Biblioteksplanen (KUBI) 29. februar 2024 

Benjamin, Christian, Emmanuelle og Mette har deltaget i workshop om KUBI-planen med Kultur & Fritid Valby. Lokaludvalget er medarrangør af åbent møde for lokale interesserede, der også inviteres til at give input til planen, før bydelens input sendes retur til Kultur- og Fritidsudvalget. Mødet holdes torsdag d. 29. februar 2024 kl. 17.30-19.30 i Teatersalen. 

KUBI-planen kommer i offentlig høring efter sommer, hvor lokaludvalgets ungeinddragelse også vil give input. 

Infomøde om Valby Kulturdage 26. januar 2024

Forretninger, foreninger, kunstnere og zoneansvarlige kan søge om at deltage i Valby Kulturdage fra 19. februar-17. marts via valbykulturdage.dk

Arrangørgruppen bag kulturdagene er i gang med at udvikle arrangementet og det betyder blandt andet end ny ansøgningsprocedure. Bliv klogere på den og mød de andre ansøgere til infomøde mandag d. 26. januar 2024 kl. 19-21 i Valby Kulturhus, 5. sal. 

Møde i kredsen af lokaludvalgsforpersoner og direktionen i Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen gav på mødet 23. januar 2024 en orientering om deres arbejde med kulturforandring og servicekultur (herunder byggesagsbehandling, kundeservice, imageundersøgelse og ny strategi for inddragelse), og om nye tiltag og samarbejdsflader mellem forvaltningen. Mødedeltagerne drøftede desuden status på samarbejdet med afsæt i:

  • Ny budgetproces
  • Ny samarbejdsaftale
  • Oversigt over eksisterende samarbejdssnitflader og -møder

Vision for teknik- og miljøområdet i Københavns Kommune

Kommuneplan 2024

Det faglige grundlag for Kommuneplanstrategi 2023, som lokaludvalget har afgivet høring om, og Kommuneplan 2024 bygger bl.a. på en række analyser, som kan læses her, inden lokaludvalget i løbet af sommerhalvåret vil blive bedt om at forholde sig til kommuneplanen, herunder inddrage bydelens borgere. 

Se også den færdige kommuneplanstrategi her

Ny suppleant

Susanne Sara Nyegaard, der repræsenterer Flamenco Vivo, indtræder som ny 4. suppleant på suppleantlisten for interessegruppen Ældre, sundhed, social og integration.

Nyt byrum i Folehaven

Teknik- og Miljøforvaltningen er gået i gang med at anlægge det nye byrum i midten af Folehaven. Den nedslidte legeplads bliver sammen med 3B Folehavens græsplæne og en del af Kirsebærhaven til et grønt og sammenhængende byrum med blandt andet multibane og orangeri.
Forvaltningen forventer, at byrummet er færdigt i november 2024.

Harrestrup Å Skole

Der har i den senere tid været omtale i medierne af Harrestrup Å Skole. Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder med forskellige tiltag for at hjælpe og støtte medarbejdere, forældre og ledere. Læs mere om sagsforløb og initiativer her:

Om Harrestrup Å Skole | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Tema for Københavnersamling 2024

Økonomiudvalget har godkendt temaet Københavnernes Trafikplan Amager som tema for Københavnersamling 2024. Læs mere:

Tema til behandling i Københavnersamling 2024 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Vedtagne sager, lokaludvalget har afgivet høringssvar til

Projektforslag for Harrestrup Å i Vigerslevparken, Valby | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Administrationsgrundlag for udeservering | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Godkendelse af Københavns Kommunes ældrepolitik 2024-2027 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

 

 

Beslutning

Ny workshop om julemarkeder i København

Pia Kolind deltog i første workshop om julemarkeder i København på Rådhuset i januar. Indre By Lokaludvalg tog rollen som tovholder på den fortsatte proces og inviterer til andet møde 11. marts kl. 19.30-21.30 i Bethesda, Rømersgade 17. Dagsorden er sendt ud på mail og suppleant Susanne Sara Nyegaard har meldt sig til workshoppen. 

Valby Kulturdage 2024

Mette Vesterbæk Mortensen orienterede om kulturdagegruppens planer for lokaludvalgets område på årets kulturdage. Gruppen tager gerne mod input og flere medlemmer. der er frist for ansøgning 17. marts.

Nyt Valby-kort

KFF Valby har udarbejdet et Valbykort over kulturelle, sociale og børn-ungeinstitutioner. Link til kortet kommer med referat ud. 

Møde Harrestrup Å Skole

En gruppe forældre har inviteret til møde på Vigerslev Bibliotek 28. februar kl. 18.30. Benjamin Friis deltager som mødeleder.

Grundlovsarrangement

DR arrangerer et udendørs Grundlovsarrangement 5. juni 2024 med fokus på lokaldemokrati og fællesskaber, der binder lokalområdet sammen. Amager Vest Lokaludvalg er engageret som tovholder og vil gerne vil invitere de øvrige lokaludvalg med. Mere info følger.  

Supplerende info kommuneplanstrategi

Vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2023 - Fremtidens klimavenlige hovedstad | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) (supplering af eksisterende punkt)


Til top