Mødedato: 16.01.2024, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Kommentar til krydsningshelle Sjælør Boulevard

Se alle bilag
Områdefornyelsen Bavnehøj har bedt om Valby Lokaludvalgs kommentarer til to forslag til et nyt krydsningshelle på Sjælør Boulevard, der skal øge trafiksikkerheden for skolebørn og andre bløde trafikanter. Medlemmer af Byudvikling & Trafik har udarbejdet udkast til kommentar, der indstilles til drøftelse og godkendelse. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter kommentar til krydsningshelle på Sjælør Boulevard. 

2. at Valby Lokaludvalg bemyndiger medlemmer af Byudvikling & Trafik at færdiggøre kommentar.

Problemstilling

Områdefornyelse Bavnehøj, Teknik – og Miljøforvaltningen, ønsker at Valby Lokaludvalg tager stilling til et løsningsforslag af en krydsningshelle på Sjælør Boulevard.

På Sjælør Boulevard mangler der overgangsmuligheder for skolebørn, fodgængere og cyklister mellem Vestre Kirkegård og boligkvartererne mod vest. Særligt i området omkring LIDL, stiforbindelsen til Valbygårdsvej og Sankt Annæ Gymnasium opstår der mange uhensigtsmæssige møder med cyklister der kører imod kørselsretningen pga. manglende overgange. Dette skaber utrygge situationer for andre trafikanter samt skolebørn.

Områdefornyelsens styregruppe og lokale arbejdsgruppe for projektet foreslår en støttepunktshelle på Sjælør Boulevard for at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på Sjælør Boulevard.

Områdefornyelsen mener, at en krydsningshelle er til gavn for både cyklister og skolebørn, der skal videre til stiforbindelsen til Valbygårdsvej. Teknik- og Miljøforvaltningen udvikler et anlægsprojekt for Bavnehøj Allé, der bl.a. omfatter en ny indgang til Vestre Kirkegård med rampeanlæg fra Sjælør Boulevard i 2025. Etablering af en krydsningshelle vil understøtte forbindelsen mellem den kommende indgang med nyt rampeanlæg og stien.

Løsning

Områdefornyelsen har udarbejdet to løsningsforslag: 

Løsningsforslag A: 
I løsningsforslag A jf. bilag 1 etableres der en ny krydsningshelle (2 meter bred) på Sjælør Boulevard. Hellen etableres med en 6,5 m lang overgang med værn. Da denne helle er lang, vil det øge trafiksikkerheden og trygheden for cyklister og fodgængere heriblandt særligt skolebørn.

Alternativt løsningsforslag B:
I det alternative løsningsforslag B jf. bilag 2, etableres en ny krydsningshelle (2 meter bred) på Sjælør Boulevard. Hellen etableres med en 3 meter lang overgang og er således mindre end løsningsforslag A.

Da Sjælør Boulevard ligger i Valby, har Områdefornyelsen bedt om kommentarer fra både Kgs. Enghave Lokaludvalg og Valby Lokaludvalg. 

Områdefornyelsen beder om svar senest 23. januar. 

 

Udvalget for Byudvikling & Trafik har ikke haft mulighed for at behandle sagen på et udvalgsmøde. Michael Fjeldsøe har udarbejdet udkast til en kommentar, som indstilles til drøftelse og godkendelse. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Michael Fjeldsøe og Byrial Rastad Bjørst skriver kommentaren færdig på basis af lokaludvalgets drøftelse. 
Til top