Mødedato: 14.11.2023, kl. 18:30
Mødested: Vinhaven 4

Meddelelser

Meddelelser er til orientering. 

 

Juletræstænding på Tingstedet lørdag d. 25. november 

Juletræet tændes vanen tro på Tingstedet 25. november 2023 kl. 15-17. Kom gerne og giv en hånd med.

Læs mere. Juletræet på Tingstedet tændes lørdag den 25. november - Valby Lokaludvalg (kk.dk)

 

Integrations- og medborgerskabspolitik for 2023-2026 vedtaget

Integrations- og medborgerskabspolitik for 2023-2026, som Valby lokaludvalg har afgivet høringssvar til, er godkendt på Borgerrepræsentationens møde 21. september 2023. 

Forelæggelse af Integrations- og medborgerskabspolitik for 2023-2026 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

Ny budgetmodel på dagtilbudområdet

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 11. oktober 2023 model 2 som ny budgetmodel for almene dagtilbud med indfasning fra 2024. Valby lokaludvalg pegede i sit høringssvar på model 1. 

Ny budgetmodel på dagtilbudsområdet - efter 2. høring | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

Toftegårds Plads II - lokalplan 629 og kommuneplantillæg er vedtaget

Toftegårds Plads II - lokalplan 629 og kommuneplantillæg nr. 21 (kk.dk)

 

Initiativ fra By & land, Valby

By & Land, Valby inviterede 1. november 2023 butiksejere på Valbybymidte til møde om bevaring af butiksmiljøet med henblik på at holde et offentligt arrangement i fællesskab i 2024. Samarbejdet fortsættes efter nytår. 

 

 

Beslutning

Lokalarkiverne har fået en etårig bevilling for 2024. Arbejdet med permanent bevilling fortsætter, blandt andet i regi af kredsen af lokaludvalgsforpersoner. 

Drøftelse af tilskud til de lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) 

Teater V har fået prisensom Årets børne/unge-producent på Danmarks Teaterforeningers Teaterseminar 10-12. november. 

 

Til top