Mødedato: 11.05.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Projekt Vigerslevvej og parkindgange - kommentering

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager kommentar til projekt Vigerslevvej og parkindgange

Problemstilling

Områdefornyelsen Folehavekvarteret vil gerne gøre Vigerslevvej tryggere og mere sikker at krydse, samt nedbringe hastigheden på vejen. Samtidig vil vi gerne gøre vejen mere grøn og lette adgangen til kvarterets største grønne, rekreative område Vigerslevparken.
Derfor orienteres hermed om projektet ”Vigerslevvej og Parkindgange”, som er under realisering i områdefornyelsens regi. Områdefornyelsen Folehavekvarteret er en enhed under Københavns Kommunens Teknik- og Miljøforvaltning. Områdefornyelsen løber i en fem-årig periode fra 2018-2023.

Projektmål
Projektet Vigerslevvej og Parkindgange skal gøre det tryggere og mere sikkert at krydse Vigerslevvej, hvor der ofte køres for hurtigt. Projektets målgruppe er især lokale beboere og bløde trafikanter, herunder børn og unge, der i dag oplever vejen som utryg eller direkte farlig at krydse til fods. Projektet sigter tillige på at mindske den barrierevirkning som Vigerslevvej udgør mellem Folehavekvarteret og Vigerslevparken.

Baggrund og organisering
Projektet er finansieret via områdefornyelsens kvarterplan og igangsat af områdefornyelsens styregruppe i efteråret 2020. Projektet er organiseret med en lokal arbejdsgruppe (Arbejdsgruppen for Vigerslevpark og -vej) som jævnligt mødes for at drøfte og kvalificere projektet.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager kommentar til projekt Vigerslevvej og parkindgange

 

Videre proces

 

Sagen skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget, hvor lokaludvalgets kommentar vedlægges.

Beslutning

Kommentaren blev godkendt
Til top