Mødedato: 10.05.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Endelig godkendelse af svar på indledende høring om Kamhusene

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg godkender indsendte svar på indledende høring om Kamhusene.

Problemstilling

Lokalplanforslag til Kamhusene kom i indledende høring i august 2021. Af ukendte årsager blev høringen ikke behandlet i Valby Lokaludvalg. 

Forvaltningen henvendte sig i april for at få en kommentar fra Valby Lokaludvalg, da de nu skal udarbejde startredegørelse til politisk behandling. På grund af kort tidsfrist skrev og indsendte formand Michael Fjeldsøe vedhæftede svar på høringen, efter at have vendt sagen med By- og Trafikudvalget. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender svar på indledende høring. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top