Søg
Mødedato: 09.11.2021, kl. 18:30
Mødested: Margrethe Kirken, Kirsebærhaven 10, 2500 Valby

Vedtagelse af kommentar til evaluering af skærpede ordensregler for udvalgte pladser, parker og havnearealer

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg godkender kommentar til evaluering af skærpede ordensregler for udvalgte parker, pladser og havnearealer 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har i oktober henvendt sig for at få vores input til de skærpede ordensregler i udvalgte parker, pladser og havnearealer, der blev indført i foråret 2021 efter behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 8. marts 2021. 

Forvaltningen forventer at fremlægge en evaluering af de skærpede ordensregler for Teknik- og Miljøudvalget i januar 2022.

De har derfor bedt om vores input senest den 1. december 2021. 

Henvendelsen er behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 26. oktober, og udvalget foreslår at indsende vedhæftede kommentar. 

Teknik- og Miljøudvalgets behandling i marts kan læses her: 

Reducering af støjgener ved skærpede ordensregler for udvalgte parker, pladser og havnearealer | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender kommentaren, som indsendes af sekretariatet inden fristens udløb 

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Kommentaren blev godkendt.
Til top