Mødedato: 09.11.2021, kl. 18:30
Mødested: Margrethe Kirken, Kirsebærhaven 10, 2500 Valby

Referat for Valby Lokaludvalg møde d. 09.11.2021, 18:30