Søg
Mødedato: 09.11.2021, kl. 18:30
Mødested: Margrethe Kirken, Kirsebærhaven 10, 2500 Valby

Naboorientering om dispensation fra lokalplan 462-4 ’Grønttorvsområdet’

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg vedtager svar på naboorienteringen  

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 'naboorientering dispensation fra lokalplan 462-4 ’Grønttorvsområdet’ til skift i bygningshøjde', med svarfrist den 22. november. 

Det drejer sig om ejendomsselskabet Gl. Køge Landevej ApS, der ønsker at opføre et kontorbyggeri på Gl. Køge Landevej 78 og 82, 2500 Valby, matr.nr. 310, Valby København. Der ansøges om at opføres en bebyggelse inden for det i Lokalplan 462-4 fastlagte Byggefelt 3 (BF3).

Der søges om dispensation til at afvige fra lokalplanens krav om variation i facaden.

Udkast til svar på naboorientering omdeles på mødet. 

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager svar på naboorienteringen. 

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Udkast til høringssvar omdelt. 

Formanden blev bemyndiget til at skærpe høringssvar, inden indsendelse af høringssvaret.

Til top