Mødedato: 09.05.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Meddelelser

Meddelelsespunkter er til orientering. 

 

Brugerundersøgelse Sundhedsforvaltningen

Sundhedsforvaltningens årlige bruger undersøgelse på ældre- og sundhedsområdet er klar for 2022. Læs den her

Brugerundersøgelser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

Foreningsmøde om Valby Idrætspark 10. maj 

Aktørgruppen bag Idrætsbyen har inviteret til informationsmøde 10. maj kl. 17-19 i Hafnia Hallen. 

 

Cykelfremkommelighedsprojektet på Valby Langgade

Borgerrepræsentationen anviste i sit møde 23. marts 2023 en anlægsbevilling på 16,1 mio. kr. til projektet. Lokaludvalget er fortsat i dialog med de projektansvarlige. Læs mere her

Forbedring af cykelfremkommelighed på Valby Langgade, Valby | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

Lokalplan for Hotel og Restaurantskolen

Lokalplanen for Ny Hotel- og Restaurantskole er endeligt godkendt i Borgerrepræsentationens møde 4. maj 2023. Læs mere her 

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan Ny Hotel- og Restaurantskole med kommuneplantillæg og udbygningsaftale, Valby | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

Købehavn Kommunes Handicappolitik vedtaget

Kommunens Handicappolitik, som lokaludvalget har angivet høringssvar til, er endeligt vedtaget i Borgerrepræsentationens møde 4. maj 2023. Læs mere her 

Behandling af Københavns Kommunes Handicappolitik 2023-2026 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

Bydelsplan for sorteringspunkter 

Teknik- og Miljøudvalget har indstillet planen for sorteringspunkter i Valby til endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen, idet finansiering endnu ikke er fundet. Læs mere her

Bydelsplan for sorteringspunkter i Valby | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 
Sensommerarrangement for lokaludvalgsmedlemmer 7. september 2023
Som en afrunding på det første år i lokaludvalget planlægger en arbejdsgruppe et sensommerarrangement  for alle lokaludvalgsmedlemmer. I har fået invitation til arbejdsgruppen og det er fortsat muligt at melde sig. Der afholdes to møder, det første er afholdt onsdag den 3. maj. 

 

Ændring af formand til forperson i regulativ og kommissorium for lokaludvalg

Borgerrepræsentationen vedtog i sit møde 23. marts 2023 at ændre formand til forperson efter godkendelse i Indenrigsministeriet. Dokumenterne er opdaterede, og det står forsat de enkelte forpersoner frit, hvad de vil kalde sig i denne samling. 

Ændring af formand til forperson i regulativ og kommissorium for lokaludvalg | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

Sammenlægning af to anlægsbevillinger for vejprojekter 

Anlægsbevillingen for Vigerslevvej/Ålholmvej/Valby Langgade, kryds (finansieret af Overførselssagen 2021-2022) og Ålholm Skole, sikker skolevej (finansieret på Budget 2022) lægges sammen af administrative årsager. Sammenlægningen har således ikke indflydelse på  indholdet af projekterne, men ibrugstagningsdatoen for det første projekt rykkes, så begge projekter forventes helt afsluttet i oktober 2024.Læs mere her

Sammenlægning af anlægsbevillinger for vejprojekter | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

 

Til top