Mødedato: 08.03.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Meddelelser

Se alle bilag

Nye P-zoner i Valby 

By- og Trafikudvalget fik på deres møde 1. marts en orientering fra Teknik- og Miljøforvaltningen om de planlagte 2 nye tidsbegrænsede P-zoner i Valby. De nye zoner skal stå klar i marts 2023, og ligger omkring Ålholm og Vigerslev og Vigerslev Allé. De kommer i offentlig høring til maj-juni, hvor forvaltningen gerne vil afholde et borgermøde i samarbejde med os. I høringen skal der tages stilling til den endelig afgrænsning af zonerne og tidsbegrænsningen. 

Vejgenopretning i Valby 

By- og Trafikudvalget fik på deres møde 1. marts en orientering fra Teknik- og Miljøforvaltningen om vejgenopretning af Toftegårds Allé fra Valby Langgade til Lyshøjgårdsvej. Genopretningen skal udføres i 2022, med opstart medio juni. 

Cykelstier på Valby Langgade 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på deres møde den 28. februar en indstilling om at omdisponere og frigive midler til cykelstier på Valby Langgade. Det skal give mulighed for et ændret projekt, som i højere grad imødekommer lokalområdets ønsker til projektområdet,  samt til en bredere københavnerinddragelse, som skal danne grundlag for den fremtidige løsning. Ibrugtagningstidspunktet for projektet ændres fra september 2022 til november 2024. 

Se beslutningen her: 

Omdisponering og frigivelse af midler til cykelstier på Valby Langgade | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Startredegørelse Hotel- og Restaurantskolen 

Startredegørelsen blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. februar med et ændringsforslag fra et enstemmigt udvalg, der tillader den højere bebyggelsesprocent, som skolen har ønsket. I beslutningen lægger udvalget vægt på henvendelsen fra Valby Lokaludvalg. 

Se beslutningen her: 

Startredegørelse for lokalplan med kommuneplantillæg for Ny Hotel- og Restaurantskole, Valby | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Svar fra Movia om linje 11 

Vi har modtaget officielt svar fra Movia om vores ønske om en forlængelse af linje11. De har vurderet, at vores forslag bliver for dyrt i forhold til forventet passagerantal. 

Møde om Toftegårds Plads den 28. marts 

Vi har bedt om et møde mellem arkitekter og interessenter omkring Toftegårds Plads. Det planlægges at blive afholdt den 28. marts deltagelse af b.la. Esben Harder Paludan fra Center for Byudvikling. 

Dialogmøde om Valby Idrætspark den 7. marts 

Michael Fjeldsøe, Lene Buerup Andersen og flere andre medlemmer deltog ved dialogmøde i Valby Idrætspark, hvor tre scenarier for udviklingen blev præsenteret og drøftet. 

 

Beslutning

Valby Reparationsnetværk holder Repair Café torsdag den 10. marts 2022 kl. 17-19 på 4. sal i Kulturhuset.

Miljøgruppen holder plantekassedag den 28. marts 2022 kl. 12-15 på Toftegårdsplads.

Nærgenbrugsstationen på Valby Langgade åbner den 6. april 2022.

Til top