Mødedato: 25.01.2024, kl. 14:00
Mødested: Online

Referat for Rådet for Visuel Kunst møde d. 25.01.2024, 14:00