Mødedato: 18.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Stormgade 20, 5. sal

Ansøgning "Scripts" på Simian den 20/1-10/3 2024

Se alle bilag

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.500 kr. under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse af budgettet. 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst giver afslag på ansøgningen, da den ikke opfylder de formelle krav til ansøgninger. 
Til top