Mødedato: 18.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Stormgade 20, 5. sal

Ansøgning "Symphony of Solitude - S.O.S." på AKUK Scene den 20/11-25/11 2023

Se alle bilag

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Rådet for Visuel Kunst giver afslag på ansøgningen, da den ikke opfylder de formelle krav til ansøgninger. 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.500 kr. 
Til top