Mødedato: 08.02.2021, kl. 15:30
Mødested: Se mail

Høring vedr. Den Hemmelige Have – De fem oaser i Afdeling for Stråleterapi på Rigshospitalet

Se alle bilag

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst afgiver deres faglige vurdering af "Den Hemmelige Have - De fem oaser i Afdeling for Stråleterapi på Rigshospitalet".  

Problemstilling

Onkologisk Klinik, Rigshospitalet har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på 732.166 kr. til projektet "Den Hemmelige Have - De fem oaser". Afsnit for Stråleterapi behandler dagligt 250 patienter og er som en del af det offentlige sundhedsvæsen Danmarks højt specialiserede hospital tilgængeligt for borgere i Københavns Kommune såvel som borgere i resten af landets kommuner.

Formålet med projektet er at skabe et værk med farver, lys og musik i Afsnit for Stråleterapi, der
understøtter patienternes trivsel ved at bringe farver, stemning og positivitet ind i en ellers meget alvorlig situation. Derudover at bidrage positivt til pårørende og sundhedsfagligt personale, der også har sin gang i afsnittet. Der eksistere mere end 1000 m2 venteområde i afdelingen, hvor 100 medarbejdere dagligt behandler ca. 250 patienter. 

Rigshospitalet indledte i 2018 et samarbejde med billedkunstner Maria Dubin, lysdesigner Kim Borch og komponist Frederik Magle om at udføre "Den Hemmelige Have - Indgangspartiet" (Del 1). Samme kunstnere skal stå bag Del 2 "Den Hemmelige Have - De fem oaser". 

Projektets anden del har et samlet budget på 4.416.061 kr. 

Beslutning

Rådet bemærkede, at de generelt er positivt stemt over for kunst på hospitaler. Herudover henviste Rådet til, at man i denne type projekter generelt kan søge inspiration hos Statens Kunstfond mht. til kunstfaglig rådgivning og honorar til kunstnere.

 

Til top