Mødedato: 08.02.2021, kl. 15:30
Mødested: Se mail

Rådet for Visuel Kunst møde d. 08.02.2021, 15:30