Søg
Mødedato: 16.12.2020, kl. 17:30
Mødested: ---

Henvendelse om el-ladestandere

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget om el-ladestandere.

Problemstilling

Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen har behandlet en borgerhenvendelse om manglende el-ladestandere i Stefansgade. Arbejdsgruppen indstiller til Lokaludvalget, at der sendes en henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget om el-ladestandere på Nørrebro generelt.

Udkast til henvendelse er vedhæftet.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget om el-ladestandere.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget om el-ladestandere.

Bilag

Til top