Mødedato: 16.12.2020, kl. 17:30
Mødested: ---

Nørrebro Lokaludvalg møde d. 16.12.2020, 17:30