Mødedato: 23.11.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Studierapport fra Kultur- og Fritidsudvalgets tur til New York 6.-11. august 2023

Se alle bilag

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget rejste til New York søndag den 6.-11. august 2023. Formålet med studieturen var, at udvalget skulle hente inspiration til det videre arbejde med målsætningerne i Kultur- og Fritidspolitikken 2023-2026.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget evaluerer studieturen, herunder drøfter de faglige input fra turen,
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender afrapporteringen.

 

Problemstilling

New York er arnested for et bredt udvalg af kulturelle bevægelser indenfor bl.a. kunst, kultur og musik, som også afspejler sig i et alsidigt kunst- og kulturtilbud målrettet mange forskellige kultur- og fritidsbrugere. New York har ligeledes gennemgået en massiv byudvikling, som i høj grad har gjort det muligt at anvende byens rum til fysisk aktivitet samt at tilbyde offentlige kulturelle aktiviteter til borgerne. Studieturen blev bygget op om besøg ved kulturelle aktører indenfor fx social bæredygtighed, kunst, kultur, byudvikling og idræt.

 

Løsning

Udkast til afrapportering fremgår af bilag 1.

Forvaltningen lægger op til, at Kultur- og Fritidsudvalget evaluerer studieturen, herunder drøfter de faglige input fra besøget til New York

 

Økonomi

Sagen har ikke nogen økonomiske konsekvenser.
Det afsatte budget til studieturen på 313.700 - 402.200 kr. endte med et forbrug på 323.493 kr.

 

Budget

Regnskab

Flybilletter

88.500 - 152.000 kr.

137.803 kr.

Hotel

100.000 - 125.000 kr.

126.110 kr.

Forplejning

40.000 kr.

38.842 kr.

Lokal transport

53.000 kr.

12.012 kr.

Guidede ture

12.000

6.647 kr.

Gaver

18.000 kr.

1.350 kr.

ESTA

2.200 kr.

720 kr.

I alt

313.700 - 402.200 kr.

323.493 kr.

 

Videre proces

Forvaltningen vil medtage udvalgets evaluering i planlægningen af kommende studieture samt se på, hvordan de faglige input kan indgå i det videre arbejde – politisk og i forvaltningen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2023

 

Indstillingens 1. at-punkt blev drøftet.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Til top