Mødedato: 11.08.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

B-sag: Årsberetning for Københavns Scenekunstudvalg 2021

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til årsberetning 2021 for Københavns Kommunes Scenekunstudvalg.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Borgerrepræsentationen godkender Københavns Scenekunstudvalgs årsberetning for 2021.

Problemstilling

Det fremgår af kommissoriet for Københavns Scenekunstudvalg, at udvalget skal aflægge årsberetning til Borgerrepræsentationen om udvalgets virke.

Løsning

Københavns Scenekunstudvalg godkendte årsberetningen (bilag 1) på udvalgets møde den 15. juni 2022.

I årsberetningen er en opgørelse over udvalgets puljer og samtlige tilskud meddelt på Scenekunstudvalgets møder i 2021 (bilag 2 og 3).

I beretningen findes også en gennemgang af udvalgets drøftelser, herunder coronapandemiens betydning for Københavns scenekunst, som blev afleveret som høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

 

-

Søren Tegen Pedersen

 

         /Marius Hansteen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden). 
Til top