Mødedato: 11.08.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Kultur- og Fritidsudvalget møde d. 11.08.2022, 16:00