Søg
Mødedato: 27.02.2020, kl. 19:00
Mødested: ABC-Lokalet, Karens Minde, Wagnersvej 19

Referat for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 27.02.2020, 19:00