Mødedato: 20.06.2024, kl. 19:00
Mødested: Karens Minde

Referat for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 20.06.2024, 19:00