Søg
Mødedato: 19.12.2019, kl. 19:00
Mødested: Stuen på 1., Karens Minde, Wagnersvej 19

Referat for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 19.12.2019, 19:00