Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

BU8. Mor og Maskinen

Se alle bilag
Ansøgning fra PARADOX om 100.000 kr. til 30 forestillinger af "Mor og Maskinen" i Urbanplanen/Dyvekeskolen. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at udvalget bevilger et tilskud på 60.000 kr. (30 x 2000 kr.) til 30 forestillinger

Beslutning

Udvalget bevilgede et tilskud på 60.000 kr. til 30 forestillinger. 

Bevillingen er under forudsætning af, at budget for 2024 endeligt godkendes. 

Til top