Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

D6. International Sommer Ballet 2024

Se alle bilag
Ansøgning fra Foreningen BalCon fmba om 250.000 kr. til 6 forestillinger under "International Sommer Ballet 2024" i Skuespilhuset. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 12.000 kr. (6 x 2000 kr.) til 6 forestillinger

Beslutning

Behandling af ansøgning udskydes, da ansøgningen har givet anledning til spørgsmål fra udvalget. 
Til top