Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

V20. TENDER

Se alle bilag
Ansøgning fra Beyond Darkness om 30.000 kr. til 10 forestillinger af "TENDER" på Dansetippen. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 20.000 kr. (10 x 2000 kr.) til 10 forestillinger

Beslutning

Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 20.000 kr. til 10 forestillinger. 

Bevillingen er under forudsætning af, at budget for 2024 godkendes endeligt. 

Til top