Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

V16. ØNSKEBARNET

Se alle bilag
Ansøgning fra Teater FÅR302 om 50.000 kr. til 25 forestillinger af "ØNSKEBARNET" på Teater FÅR302. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 50.000 kr. (25 x 2000 kr.) til 25 forestillinger. 

Beslutning

Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 50.000 kr. til 25 forestillinger. 

Bevillingen er under forudsætning af, at budget for 2024 godkendes endeligt. 

Til top