Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

V10. Matronym

Se alle bilag
Ansøgning fra Amanda Langberg Hermansen om 20.000 kr. til 6 forestillinger af "Matronym" på Teater FÅR302. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud på 6.000 kr. (6 x 1000 kr.) til 6 forestillinger

Beslutning

Udvalget besluttede at give afslag til ansøgningen med henvisning til, at projektet ikke virker realistisk i forhold til projektbeskrivelsen og budgettet. 
Til top