Mødedato: 26.06.2023, kl. 12:00
Mødested: Skriftlig votering

STORMEN

Se alle bilag
Ansøgning fra Shakes S/I om 75.000 kr. til 20 forestillinger af STORMEN i Ørstedsparken. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 40.000 kr. (20 x 2000 kr.)

Problemstilling

Scenekunstudvalgets møde, tirsdag den 20. juni 2023

Thomas Markmann var inhabil til behandling af ansøgningen. 

Da udvalget dermed ikke var beslutningsdygtige, sendes punktet i skriftlig votering. 

De tilstedeværende udvalgsmedlemmer anbefalede, at indstillingen følges. 

Beslutning

Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 40.000 kr. til 20 forestillinger. 
Til top