Mødedato: 26.06.2023, kl. 12:00
Mødested: Skriftlig votering

Københavns scenekunstudvalg møde d. 26.06.2023, 12:00